Харківська область

Дворічанська районна рада

офіційний сайт

 

Шановні  відвідувачі!
Вітаємо  Вас
на  офіційному  сайті
Дворічанської районної  ради

 

Дворічанська районна рада

Календар України. Українське ділове мовлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану села Колодязне Дворічанського району Харківської області

 

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проект «Генерального плану села Колодязне Дворічанського району Харківської області» розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Генеральний план села Колодязне розробляється з метою визначення територіального розвитку на розрахунковий період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Проектом відпрацьовано намір розширення меж села, будівництво садибної забудови, прокладання мереж централізованого водопостачання та водовідведення задля забезпечення потреб населення, ліквідація несанкціонованого звалища та озеленення території.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Колодязненська сільська рада Дворічанського району Харківської області за адресою: 62713, Харківська область, Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А.

 1. Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднена в засобах масової інформації):

04.04.2020 – в газеті «Дворічанський край»;

02.04.2020 – на веб-сайті Дворічанської районної ради.

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Дворічанської районної ради.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

02.05.2020 р – в газеті «Дворічанський край»;

30.04.2020 р – веб-сайт Дворічанської районної ради

б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій):

Надання письмових зауважень та пропозицій до Колодязненської сільської ради Дворічанського району Харківської області за адресою: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. (0968509424)

в) дата, час і місце проведення громадських слухань (у разі проведення)

громадські слухання заплановано на 15.05.2020 р в приміщені Колодязненської сільської ради (початок о 10.00) за адресою: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Колодязненська сільська рада Дворічанського району Харківської області за адресою: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  тел. (0968509424).

Контактна особа – Білоус Людмила Анатоліївна  спеціаліст Колодязненської сільської ради  .

ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Колодязненська сільська рада Дворічанського району Харківської області за адресою: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. (0968509424), строки подання зауважень та пропозицій: з 30.04.2020 року протягом 30 днів включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

офіційні веб-сайти Міністерства енергетики та захисту довкілля України (https://menr.gov.ua/), Департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА (http://ecodepart.kh.gov.ua).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 30.04.2020 року на офіційному сайті Дворічанської районної ради. Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

Голова Колодязненьскої сільської ради     О.Перепелиця

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану села Колодязне Дворічанського району Харківської області

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Колодязненська сільська рада Дворічанського району Харківської області. Юридична адреса: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, .

 

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Колодязненської сільської ради.

Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

Завданнями проекту генерального плану є:

 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

 • оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

 • визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. А саме: будівництво житлових кварталів; будівництво трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; буріння свердловин з метою водопостачання; господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селі Колодязне Дворічанського району Харківської області.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами є:

 1. Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних джерел.

 2. Ґрунти – забруднення від автотранспорту, порушення ґрунтів, недосконала система санітарної очистки території;

 3. Водні ресурси – відсутність в селі централізованого водопостачання та водовідведення;

 4. Поводження з відходами – відсутність санкціонованих місць роздільного збирання та видалення відходів;

 5. Шумове забруднення – від автомобільного транспорту.

 

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року.

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених

екологічних проблем

території

Сфера охорони довкілля Основні виявленні

проблеми, пов’язані з

проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлення проблем

Атмосферне повітря

Вплив від стаціонарних та пересувних джерел забруднення

Зменшення впливу викидів забруднюючих речовин шляхом озеленення території

 

Використання природного палива, що дасть змогу зменшити негативний вплив на атмосферне повітря

Ґрунти

Забруднення ґрунтів від

автотранспорту, котлів та стічних вод

- перенесення родючого шару для благоустрою малоцінних земель;

- дотримання санітарних норм та вимог при облаштуванні ділянки

Водні ресурси

Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення

- будівництво споруд очищення стічних вод, та централізованого водопостачання

Поводження з відходами

Недосконалість структури

санітарного очищення.

Впровадження роздільного збирання відходів, що передбачено законодавством.

Шумове забруднення

Забруднення від технологічного обладнання

та автотранспорту

- озеленення території;

- використання шумозахисних та шумопоглинаючих засобів під час будівництва

 

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерального плану території наступні:

а) для довкілля:

 • озеленення території, насадження дерев та чагарників вздовж автомобільних доріг, що дасть змогу зменшити шумове навантаження та кількість викидів в атмосферне повітря;

 • прокладання мережі централізованого водопостачання та водовідведення на території села;

 • впровадження системи роздільного збирання відходів та їх захоронення згідно з чинним законодавством;

 • використання при будівництві шумопоглинаючих засобів, що дасть змогу знизити рівень шумового забруднення;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою генерального плану села Колодязне, передбачається розглянути «нульовий» варіант без впровадження проектних змін.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • Доповідь про стан довкілля;

 • Лабораторні дослідження стану довкілля;

 • Дані моніторингу стану довкілля;

 • Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, передбаченні чинним законодавством.

Тобто впровадження системи роздільного збирання відходів, озеленення території, прокладання мереж централізованого водопостачання та водовідведення та використання шумопоглинаючих засобів, що позитивно вплине на навколишнє природне середовище.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану села Колодязне Дворічанського району Харківської області, подаються до Колодязненської сільської ради за адресою: 62713, Харківська обл., Дворічанський район, село Колодязне, вул. Центральна, 5А.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Колодязне Дворічанського району Харківської області ( відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Голова Колодязненської сільської ради О. Перепелиця

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

територіальної громади

Колодязненської сільської ради

Дворічанського району Харківської області

 

 

1.Населений пункт с. Колодязне розташований на півночі Дворічанського району.

 

2. Відстань до районного центру

- шосейним шляхом      _25_ км.

 - залізницею ___

3. Територія

Всього _12662,3_ га

в т.ч.: земель державної власності _12647.63_ га

земель комунальної власності _35.5018 га

земель приватної власності _28.3552_ га

Площа населених пунктів __497__ га

в т.ч.: державна власність ______ га

комунальної власності __497__ га

приватна власність ______ га

4. Населення

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

Всього, чол.

1249

1244

1213

1185

1182

1145

дітей дошкільного віку

80

70

68

73

77

68

дітей шкільного віку

125

140

144

134

108

113

громадян пенсійного віку

327

329

297

286

296

295

працездатне населення

734

725

704

692

701

669

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

182

173

 

185

185

180

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів _4_, в них _452__ дворів, у тому числі:  

Населений пункт _с.Колодязне, в ньому:*

 

На

01.01.2015 р.

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р.

На

01.01.2018 р.

На

01.01.2019 р.

На

01.01.20207 р.

кількість дворів

397

388

384

384

382

377

кількість населення

1035

1036

1014

1009

996

967

в т.ч.: дітей дошкільного віку

71

62

60

66

68

59

дітей шкільного віку

107

123

127

123

96

99

громадян пенсійного віку

249

258

234

242

240

243

 

 

За 2015 рік

За 2016 рік

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

Кількість померлих

10

23

10

18

18

Кількість народжених

10

7

12

8

4

Населений пункт _с.Обухівка_ , в ньому:*

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

кількість дворів

45

44

42

41

41

41

кількість населення

124

122

118

111

115

114

в т.ч.: дітей дошкільного віку

6

6

6

5

8

7

дітей шкільного віку

10

9

10

9

9

10

громадян пенсійного віку

36

34

33

30

29

29

 

 

За 2015 рік

За 2016 рік

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

Кількість померлих

2

5

4

5

2

Кількість народжених

1

-

-

2

1

 • відстань до населеного пункту (с. Колодязне) де знаходиться адмн. будинок ради – 8 км

Населений пункт _с.Одрадне_ , в ньому:*

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

кількість дворів

42

41

38

32

32

29

кількість населення

76

72

71

54

63

58

в т.ч.: дітей дошкільного віку

2

1

1

1

1

1

дітей шкільного віку

8

8

7

2

4

4

громадян пенсійного віку

31

26

24

20

21

19

 

 

За 2015 рік

За 2016 рік

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

Кількість померлих

5

3

2

1

3

Кількість народжених

-

-

-

1

-

 • відстань до населеного пункту (с. Колодязне) де знаходиться адмн. будинок ради – 10 км

 

Населений пункт _с.Новоужвинівка_ , в ньому:*

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

кількість дворів

8

8

7

6

6

5

кількість населення

14

14

10

11

8

6

в т.ч.: дітей дошкільного віку

-

1

1

1

1

1

дітей шкільного віку

-

-

-

-

-

-

громадян пенсійного віку

11

11

6

5

5

4

 

 

За 2015 рік

За 2016 рік

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

Кількість померлих

-

3

-

1

2

Кількість народжених

-

-

-

-

-

 • відстань до населеного пункту (с. Колодязне) де знаходиться адмн. будинок ради – 9 км

 6. Місцева рада утворена в _1923_ р.

Відстань до найближчої місцевої ради _10_ км. ( Петроіванівська сільська рада)

7. Кількість виборців __940__ чол.

8. Сільський/селищний/міський голова Перепелиця Олександр Васильович (П.І.Б.)

число місяць і рік народження   __06.12.1961____

службовий телефон    __7-44-16___

освіта __повна вища___________

спеціальність за освітою - _агрономія, фізичне виховання___

        Ким висунутий на виборах  - самовисування_

        Обраний з _1_ -ох кандидатур _25_ _жовтня_ _2015_  року

        Отримав _499_ (_97,7__%) голосів виборців

        Обирається    третій (який раз)

 

9. Секретар ради __Тригубенко Оксана Леонідівна_ (П.І.Б.)

число місяць і рік народження  - __20.01.1975_____

службовий телефон – __7-44-16___

освіта _середня-спеціальна_____________

спеціальність за освітою  - __лікувальна справа__

Дата обрання секретарем ради - _05.11.2015____

раніше обирався секретарем ради - третій (який раз)

10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)

14

З них членів партій, в т.ч.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Позапартійні

14

за освітою:

 

за віком:

 

вища

6

до 30 років

1

незакінчена вища

-

від 30 до 45 років

8

середня-спеціальна

6

від 45 до 60 років

4

середня

2

старше 60 років

1

незакінчена середня

-

 

 

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

-

працівників агропромислового комплексу

3

працівників житлово-комунального господарства

-

працівників охорони здоров’я

-

працівників освіти, культури

3

працівників місцевого самоврядування

4

працівників місцевих держадміністрацій

-

пенсіонерів

2

осіб, що не працюють

1

інших

1

 11. Постійні комісії ради

з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

 

1

Комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку сільської ради, комунальної власності

5

Герасименко Л.С.

Головний бухгалтер, Колодязненська сільська рада

2

Комісія з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища

4

Нестеренко І.С.

Завідувач Колодязненською дільничною лікарнею ветеринарної медицини, Дворічанська райдержлікарня ветеринарної медицини

3

Комісія з політико-правових питань, депутатської етики та місцевого самоврядування, зв»язків з об»єднаннями громадян

4

Рак Н.В.

пенсіонер

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1

Олєйніков Валерій Якович

Пенсіонер

2

Посохова Юлія Володимирівна

Завідуюча, Колодязненський ЗДО

3

Вислогуб Олена Михайлівна

Завуч, Колодязненська ЗОШ

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано: 1 (кількість депутатів) 

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації _2__, в них бере участь _240__ чол.

У тому числі: ветеранська організація с. Колодязне,
громадська організація «Кришталеве джерело».

15. Корисні копалини

Крейда, біла глина, пісок

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія _Колодязненської_ ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по ____

 

Територія , всього

у тому числі:

12662,3

 

 

1

Сільськогосподарські угіддя

5717,91

 

 

2

Рілля

5711,83

 

 

3

Ліса і інші лісовкриті площі

754,2

 

 

4

Забудовані землі

131,87

 

 

5

Ставки які знаходяться

84.3305

84.3305

з 10.03.04 по 10.03.54; з 15.06.04 по 15.06.54; з 08.08.06 по 08.08.26; з 08.02.10 по 08.02.20

 

-на території міста

 

 

 

 

-за територією міста

84.3305

84.3305

з 10.03.04 по 10.03.54; з 15.06.04 по 15.06.54; з 08.08.06 по 08.08.26;
з 08.02.10 по 08.02.20

 

 

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

(тис. грн.)

 

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р. (план)

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

1257,6

1284,6

1584,6

1962,1

2249,9

3123,4

4443,3

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

 

 

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

 

 

 

 

 

 

 

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

275,6

20,0

20,0

25,3

20,8

26,3

27,2

бюджет розвитку

 

 

 

-

-

-

-

Субвенція

-

337,3

337,3

409,2

409,2

443,8

443,8

Дотація

-

-

-

-

-

-

-

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

1718,4

1284,6

1584,6

2371,3

2659,1

3567,2

4887,1

поточні

1718,4

1284,6

1584,6

2371,3

2659,1

3567,2

4887,1

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

 

 

 

капітальні

 

 

 

 

 

 

 

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

 

 

 

 

 

 

 

Із загального обсягу видатків на утримання:

1718,4

1284,6

1584,6

2371,3

2659,1

3567,2

4887,1

орган місцевого самоврядування

452,0

464,4

712,3

1114,3

1325,1

1745,0

2308,0

освіта

243,1

184,8

182,8

373,8

410,8

456,3

574,1

культура

261,9

154,5

154,5

200,3

233,3

262,2

374,0

охорона здоров’я

-

-

-

-

-

-

-

житлово-комунальне господарство

483,8

96,4

73,0

329,3

237,3

364,0

565,2

інші

277,6

384,5

462,0

353,6

452,6

739,7

1065,8

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  

18. Промислові підприємства.

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

Всього,

-

-

-

-

-

-

в т.ч.: акціонерні товариства

 

 

 

 

 

 

кооперативна власність

 

 

 

 

 

 

господарські товариства

 

 

 

 

 

 

державна власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТзОВ

 

 

 

 

 

 

Приватні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

- промислові підприємства на території ради відсутні

19. Основні з них, види промислової продукції.

----------------

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

Всього,

16

16

17

17

18

18

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

акціонерні товариства

 

 

 

 

 

 

кооперативна власність

 

 

 

 

 

 

державна власність

 

 

 

 

 

 

ТзОВ

1

1

1

1

1

1

фермерські господарства

4

4

4

4

5

5

приватні підприємства

11

11

12

12

12

12

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

ТОВ "ДВОРІЧАНСЬКЕ-АГРО" - вирощування зернових та технічних культур

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

з/п

Назва

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р.

На

01.01.2018 р.

На

01.01.2019 р.

На

01.01.2020 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

Колодязненська АЗПСМ

1

4

1

4

1

4

1

4

1

1

 

Обухівський ФП

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

 

Отраднянський ФП

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

 

Колодязненський СБК

1

4

1

3

1

3

1

3

1

3

 

Обухівський СК

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Отраднянський СК

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 

Колодязненська бібліотека

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Отраднянська бібліотека

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Колодязненський ЗДО

1

5

1

6

1

6

1

6

1

6

23. Комунальні підприємства.

з/п

Назва

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р.

На

01.01.2018 р.

На

01.01.2019 р.

На

01.01.2020 р.

всього

К-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

КП по СПО «Колодязненське»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

24. Торгівля

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

Магазинів в т.ч.:

8

8

9

8

8

8

продуктові

1

1

1

-

-

-

промислові

1

1

2

2

2

2

інші

6

6

6

6

6

6

приватні

8

8

9

8

8

8

Кіоски

 

1

1

1

1

1

Ринків в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

стаціонарні

 

 

 

 

 

 

стихійні

 

 

 

 

 

 

продовольчі

 

 

 

 

 

 

промислові

 

 

 

 

 

 

Побутові підприємства

-

-

-

-

-

-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2015 р.

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

 

-

-

-

-

-

-

 

- підприємств обслуговування населення на території ради не зареєстровано

26. Послуги зв’язку

 

На

01.01.2015 р

На

01.01.2016 р

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

Кількість телефонізованих населених пунктів

3

3

3

3

2

2

Абонентів

176

170

165

160

150

50

Радіоточок

286

280

275

-

-

-

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2015 р.

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р

На

01.01.2018 р

На

01.01.2019 р

На

01.01.2020 р

-

-

-

-

-

-

-

 

- підприємств житлово – комунального господарства на території ради немає

28. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2019

в них:

працівників

форма власності

На 01.01.2020

з них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

кількість закладів

ліжок відвідувань

Медичні заклади

3

60

7

комунальна

3

60

2

комунальна

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

- поліклінік

 

 

 

 

 

 

 

 

- лікарень

 

 

 

 

 

 

 

 

- амбулаторій

1

50

4

комунальна

1

40

1

комунальна

- диспансери

 

 

 

 

 

 

 

 

- ФАП

2

10

3

комунальна

2

10

1

комунальна

- аптека

-

-

-

комунальна

-

-

-

комунальна

29. Освіта

 

на 01.01.2019

На 01.01.2020

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школи

1

450

22

114

комунальна

1

450

21

105

комунальна

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

1

450

22

114

 

1

450

21

105

 

ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОШ І ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкіл-інтернатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімназій (колегіумів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діючих дошкільних закладів

1

15

2

40

комунальна

1

15

2

40

комунальна

Приміщень недіючих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шкільних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дошкільних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30. Закладів культури

 • Будинки культури – _3_

 • Театри___

 • Бібліотеки_2__

 • Музеї – ___

 

31. Спортивні заклади та споруди

Стадіон та спортивний майданчик в селі Колодязне

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Меморіальний комплекс: братська могила радянських воїнів

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

 

 1. Капітальний ремонт автомобільних доріг з твердим покриттям.

 2. Капітальний ремонт Колодязненського сільського будинку культури.

 3. Капітальний ремонт адміністративної будівлі.

 4. Заміна меморіальних плит.

 

- Для вирішення проблемних питань необхідно виділення додаткових коштів з державного бюджету

Колодязненський

сільський голова                                                                                            Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Хто на сайті

На сайті 7 гостей та користувачі відсутні